Łukasz Garbacewicz
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

   - pracownik Uniwersyteckiego Centrum
      Klinicznego w Gdańsku 
      Klinika Otolaryngologii z Oddziałem
      Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

   - pracownik naukowo-dydaktyczny
      Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego